Schoĝov

Kontakt:

Adresa:    
OÚ Schoĝov
                  Schoĝov 18
                  286 01 Èáslav

Telefon:    327 371 486

            Úĝední hodiny:    úterý           15 - 17 hod.
                                        ètvrtek         15 - 17 hod.

        E-podatelna:    ouschorov@seznam.cz


  Starosta obce:
    Zelený Jiĝí
           

               Hospodáĝka:     Vanèurová Petra
Obecní úĝad

Historie

Památky

Aktuality

Kontakty

Úĝední deska