Schořov

     Nejvýznamnější památkou je schořovská kaple, viz. Fotogalerie, která se nachází nedaleko obce směrem východním.
   Původně na schořovském hřbitově stával od počátku 13. století farní chrám, který byl ve třicetileté válce zpustošen spolu s obcí a farou. Později i vyhořel. Zbořen byl v roce 1870.
    Protože majitelé Tupadel Pöttingové neměli na svém panství ani kaple ani hrobky dali na kopečku východně nad Schořovem vystavět kapli, pod níž je hrobka rodu Pöttingů. Kaple má tvar lucerny a je osmiboká. O jejím založení se vyprávějí různé pověsti. Údajně jeden ze členů rodiny Pöttingů byl v tureckém zajetí uvězněn v mešitě a mnoho zde vytrpěl. Sliboval, bude-li ze zajetí vysvobozen, že postaví na svém panství kapli v podobě mešity. Turci prý po něm žádali výkupné. Po čase se mu podařilo domluviti se s kupci benátskými, kteří oznámili majitelům Tupadel zajetí hraběte a jaké žádají Turci výkupné. To bylo po kupcích posláno a hrabě převezen do Benátek. Pamětliv slibu, přivezl do své vlasti vlašské stavitele, kteří kapli na místě vykázaném postavili. Tvar kaple se nyní liší od tvaru původního, protože kaple po úderu blesku vyhořela a byla přestavěna.
   V pravdě však byla stavěna kaple podle vzoru kaplí španělských, kde syn hraběnky z Pöttingů Karel byl velvyslancem při dvoře královském a tam podobné stavby poznal.Obecní úřad

Historie

Památky

Aktuality

Kontakty

Úřední deska